©2014-2019, PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN HẢI HẬU
Địa chỉ: Khu 6 - TT Yên Định - Hải Hậu - Nam Định
ĐT/FAX: 0350 3877145